Men Also Come from Venus | HUMAN GAZE

4.10.2018

Ana sila nga ang mga bayi, nigikan sa Venus, ug  ang mga laki daw gikan sa Mars, so unsaon nalang ming mga laki na sa Venus pud migikan?
© The Panagtagbo. Base codes by Fearne. Tweaks by AMC