Nothing Lasts

11.22.2017
13.
Ang bituon mo
ginasilip sa ngit-ngit—
akong kahayag.
17.
Sa'yong pag-ibig
ako'y nahuhulog na—
aray! Huhuhu.

9.
Napakahirap;
hindi ako marunong.
Kakayanin ko.12.
Gunit ta'g kamot;
lupad ta sa panganod—
'Bi-e na diay.23.
Palihog undang—
ayaw na ipadayon!
Lami mabuhi.--


Text, Hoowan, Hainaku 1: school. love. random (compilation), a self-published collection of Haiku
Photos, Jahre Criste, Nothing Lasts (series), digital and 35mm
© The Panagtagbo. Base codes by Fearne. Tweaks by AMC